Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE)

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) veido Baltijas Biomateriālu Ekselences centru (BBCE), kurā plānots apvienot dažādu jomu zināšanas un infrastruktūru, veidojot spēcīgu zinātnisko centru vispusīgai biomateriālu izpētei. Iecerēts, ka centrs piedāvās industrijai vispusīgus pakalpojumus, sākot no materiālu izstrādes laboratorijā līdz klīniskiem pētījumiem.

Horizon 2020 programmas ietvaros saņemts finansējums BBCE izveides biznesa plāna izstrādei. Projekts dos iespēju apvienot dažādu zinātnes jomu zināšanas un pieejamo infrastruktūru, veidojot spēcīgu zinātnisko centru vispusīgai biomateriālu izpētei. Attīstība plānota ne tikai paaugstinot zinātnisko izcilību, bet arī iesaistot industriju un citas zinātniskās institūcijas, tādejādi nākotnē veicinot tehnoloģiju pārnesi un jaunu produktu ieviešanu tirgū. BBCE projekta mērķis ir izveidot uz sadarbību balstītu Baltijas Biomateriālu Ekselences Centru, kur kopīgiem spēkiem apvienojas izcilas zinātniskās institūcijas no ārvalstīm:

  • AO Research Institute Davos (Šveice),
  • Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nurembergas universitātes Biomateriālu centrs (Vācija)

un Latvijas:

  • Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs no Rīgas Tehniskās universitātes,
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūts un
  • Rīgas Stradiņa universitāte.

«Ar savām zināšanām biomateriālu izpētē esam konkurētspējīgs spēlētājs pasaules tirgū. Diemžēl mūsu iekārtas un infrastruktūra pagaidām ļauj realizēt tikai daļu no materiālu izstrādes procesa posmiem. Jaunajā centrā apvienosies biomateriālu izpētes vadošās Latvijas institūcijas – RTU, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Mēs varēsim apvienot mūsu kompetences ar atbilstošu infrastruktūru un iekārtām, lai nodrošinātu pilnu produkta izpētes ciklu, sākot no idejas, līdz klīniskajiem pētījumiem. Interese par šādu pakalpojumu ir liela gan no vietējiem, gan ārzemju uzņēmumiem,» uzsver «Baltijas Biomateriālu ekselences centra» projekta vadītājs un RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Ločs.

«Baltijas Biomateriālu ekselences centrs» ir Eiropas Savienības «Apvārsnis2020» pētniecības un inovāciju programmas «Teaming Phase I» finansēts projekts (Nr. 763721).

2017. gada 25. septembrī RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā notika minētā projekta partneru pirmā tikšanās.

Raidījumā Zināmais nezināmajā par Biomateriālu ekselences centra tapšanu stāsta projekta vadītājs Rīgas Tehniskajā universitātes Gada zinātnieks inženierzinātņu doktors Jānis Ločs.

Par sadarbības attīstību ar Latvijas un un pasaules zinātniskajiem un industriālajiem partneriem Baltijas Biomateriālu ekselences centra projekta ietvaros lasiet intervijā ar Dagniju Loču

Projekta mājaslapa