Gāzu sorbcija

Iekārtu komplekts virsmas sorbcijas pētījumiem,

Iekārtas ražotājs: Quantachrome (ASV)

Modelis: QUADRASORB SI Kr/ ar Standart Autosorb degasser un palīgierīcēm

Pielietojums: Īpatnējās virsmas noteikšana dabīgiem un rūpnieciskiem sorbcijas materiāliem, nanostrukturētiem, funkcionalizētiem materiāliem pēc BET un Lengmīra metodes. Mikroporu un mezoporu sadalījuma noteikšana pēc efektīviem rādiusiem ar dažādām metodēm (BJH poru lieluma sadalījums, Dolimora-Hīla poru lieluma sadalījums), Dubinina-Raduškeviča mikroporu virsma, kopējais poru tilpums, vidējais poru lielums, statistiskais adsorbcijas slāņa biezums (t-plot), t-Metode, mikroporu lieluma sadalījums, fraktālo dimensiju metodes (Neimarka-Kiseļova un Frenkeļa-Halseja-Hilla metodes).

Iekārta sastāv no:

 • 4 neatkarīgām paraugu analīzes stacijām (parauga kamera, P0 kamera, parauga spiediena devējs (1000 torr), djuārs un tā automātiskais pacēlājs, dzesēšanas aģenta līmeņa sensors)
 • Vakuumēšanas sistēmas komplekta
 • Programmatūras vadības bloka.

Tehniskie parametri:

 • Spiediena izšķirtspēja: 0.015 torr
 • Spiediena uzstādīšanas precizitāte: 0,11% no pilnās skalas (pārveidotājs 1000 torr)
 • Neatkarīgo djuāru skaits: 4
 • Lietojamie adsorbāti: slāpeklis vai citas nekorozīvas gāzes ar attiecīgu dzesinātāju
 • Mērāmo poru lielums: no  0,35 līdz  400 nm
 • Poru tilpuma detektēšanas minimums: mazāk kā 0,0001 cm3/g
 • Īpatnējs virsmas laukums: 0.01 m2/g ar slāpekli
 • Maksimālais vakuums: 1x10-9 mbar
 • Jūtība: < 1 x 10-7 mol adsorbētas/ desorbētas gāzes