Hidromehānisko procesu iekārtas

Iekārta lamināras un turbulentas plūsmas novērošanai. Šķidruma plūsmas rakstura noteikšana vizuāli un aprēķinot atbilstošo Reinoldsa skaitli.

Izteces koeficienta noteikšana. Darbā ar iekārtu studenti iepazīst izteces koeficienta praktisko nozīmi un iztecēšanas ātruma un šķidruma līmeņa sakarību.

Šķidrumu berzes un vietējo pretestību iekārta. Iekārta, kura ļauj eksperimentāli salīdzināt dažādu vietējo pretestību (līkumu, paplašinājumu, ventiļu, sadalījumu u.c.) ietekmi uz spiediena zudumiem caurulēs. Studenti iepazīst arī diferenciālā spiediena divcauruļu manometra darbību.

Maisīšanas iekārta. Iespēja iepazīt dažādus maisītāju veidus (propellera, savērsto lāpstiņu un planāros maisītājus) un tiem atbilstošo plūsmas raksturu dažādās maisīšanas vidēs (šķidruma-šķidruma vai šķidruma-cietas vielas) un maisīšanas efektivitāti, uzņemt jaudas-ātruma raksturlīknes. Iespēja pievienot atsitiena vairogus un glodenes tipa sildelementu-dzesētāju.

Verdošā (pseidosašķidrinātā) slāņa iekārta. Iekārta, kas nodrošina efektīvu gaisa un/vai šķidruma un sasmalcinātas (graudainas) cietas vielas sajaukšanos. Iespēja pētīt verdošā slāņa veidošanos gaisa vai ūdens plūsmā, noteikt dažāda biezuma graudainā slāņa izraisīto spiediena kritumu, salīdzināt dažāda blīvuma, masas, formas un izmēra daļiņām nepieciešamo kritisko ātrumu verdošā slāņa veidošanai.

Centrbēdzes sūkņa iekārta. Studenti apgūst centrbēdzes sūkņa darbības principu, sūkšanas un spiešanas augstuma un sūkņa radītā spiediena sakarības, vietējo pretestību ietekmi uz šķidruma padevi.

Rāmju filtrspiede. Studenti iepazīst darbu ar suspensijām un filtrējošā slāņa ietekmi uz filtrāta parametriem, piemēram, spiedienu un filtrāta dzidrumu.