Iekārtas šķidrumu reakcijām un pētīšanai

Automatizētas titrēšanas iekārta. Aprīkojums: Iebūvēts magnētiskais un propellera maisītājs; 3 biretes: 10 mL, precizitāte 0,5 μL (1/20000 biretes tilpuma), padeves ātrums 20 s pie 100 % uzpildes; temperatūras sensors PT1000 (-20 … 130 °C±0,2 °C); Ca2+jonu selektīvais elektrods; pH elektrods titrācijām bezūdens vidē; pH elektrods titrācijām ūdens vidē; kombinētais platīna elektrods redoksreakciju titrācijām; skābju-bāzu titrācijas.

Sintēzes reaktors (2gab) ar titrēšanas sistēmu TITRONIC universal® Dozēšana 0.01-999.99 ml, maisītājs 0-405 Ncm

 

Bioreaktors. Ķīmisku reakciju nodrošināšanai, fermentācija. 40-900 apgr./min, pH -  buferšķīdums, PO2 – elektroda iegremdēšana Na2SO3, T – ar H2O vai pretestību magazīnu. Modelis: EDF 5.3-1

Destilators. Ražība 4 l/h

Dejonizators (2gab) Adrona Crystal, tīrība 0,055 uS.

pH-metri: 0 – 14 ± 0,001

Dispergators suspensiju homogenizācijai, līdz 5000 apgr./min, Dispermat R14

Kratītājs-inkubatori (2 gab.) 50-250 apgr./min , T - +5 oC - +42 oC. Biosan ES-20

Orbitālais maisītājs-kratītājs Multi Shaker PSU-20 (Biosan). Maks. ātrums - 250 apgr/min, vibrofunkcija ar 5 ātrumiem.

Ultraskaņas vanna. Cale-Parmer

Centrifūga 12 ml vienā stobriņā, 6 stobriņi, max. 6500 apgr./min VWR CompactStar

Centrifūga 50 ml vienā stobriņā, 6 stobriņi 100-3000 apgr./min Biosan LMC 3000

Rotācijas viskozimetrs. Viskozitātes noteikšanai diapazonā 10-3-104 Pa∙s atkarībā no bīdes ātruma (diapazons aptuveni 10-2-103 Pa). Nepieciešamais parauga tilpums – aptuveni 55 ml. RheolabQC (Anton Paar)