VĶT katedras mācībspēki

VĶT katedras mācībspēki

Prof., Dr.sc.ing. Jānis Ločs – RBIAC
Prof., Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš - 358. kab.
Prof., Dr.sc.ing. Juris Vanags - 331. kab.
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne 331.kab vai RBIAC
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Dagnija Loča – RBIAC
Asoc.prof., Dr.chem. Daina Kalniņa - 337A. kab. (ieeja caur 338. lab.), konsultācijas 337. auditorijā

Doc. Dr.sc.ing. Valdemārs Ščerbaks - 340. kab.
Doc. Dr.sc.ing. Juris Mālers - 340. kab.
Doc. Dr.sc.ing. Olita Medne - 341. kab.
Doc. Dr.sc.ing. Agnese Stunda-Zujeva - 341. kab. vai RBIAC
Doc. Dr.sc.ing. Kristīne Veģere - 331. kab., RBIAC
Lekt. Dr.sc.ing. Rita Seržāne - 341. kab. vai RBIAC
Lekt. Dr.sc.ing. Inga Jurgelāne RBIAC
Lekt. Mg.sc.ing. Imants Kreicbergs - 341. kab.
Lekt. Mg.sc.ing. Ilze Spārīte - 269. kab.

Asist.māc.d. Mg.sc.ing. Oskars Kurpnieks

Elektroniski ar mācībspēkiem var sazināties pa atbilstošiem e-pastiem: vards.uzvards(at)rtu.lv vai jautājiet katedrā 331.kabinetā.