Priekšmeti

Piedāvājam apgūt šādus priekšmetus bakalaura studiju līmeni, par maģistratūras un doktorantūras priekšmetiem interesēties pie katedras lietvedes.

Bakalaura un maģistra darbu tēmas un atbilstošie vadītāji.

Izvēles priekšmeti  programmas „Ķīmijas tehnoloģija” studentiem 2018./2019.m.g.

Bakalaura 3. kursam

Specializējošie priekšmeti: (5 KP) Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija

6.sem.

 

 

ĶST 561

Biomateriālu tehnoloģijas pamati / Z. Irbe

3

 

ĶVT 408

Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde / K. Ruģele

2

BRĪVĀS izvēles priekšmeti (2 KP)

 

 

ĶVT 707

Vides biotehnoloģija / K. Ruģele

2

 

Specializējošie priekšmeti: (5 KP) Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija

6.sem.

 

 

ĶVT 706

Tehnoloģiskās projektēšanas pamati ķīmijas tehnoloģijā / V. Ščerbaks

3

 

ĶVT 408

Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde / K. Ruģele

2

BRĪVĀS izvēles priekšmeti (2 KP)

 

 

ĶVT 707

Vides biotehnoloģija / K. Ruģele

2

 

Specializējošie priekšmeti: (5 KP) Vides inženierzinības

6.sem.

 

 

ĶVT 706

Tehnoloģiskās projektēšanas pamati ķīmijas tehnoloģijā / V. Ščerbaks

3

 

ĶVT 408

Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde / K. Ruģele

2

BRĪVĀS izvēles priekšmeti (2 KP)

 

 

ĶVT 712

Masas pārnese sistēmā cieta viela – šķidrums / A.Stunda-Zujeva

2

 

ĶVT 707

Vides biotehnoloģija / K. Ruģele

2

 

Bakalaura līmeņa (Pamatstudijas) 3. kursam

Specializējošie priekšmeti: (8 KP) Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija

5 KP

3 KP

 

ĶST 502

Materiālu bioloģiskā saderība un bioaktivitāte / Z. Irbe

3

 

 

ĶVT 708

Biomateriālu funkcionālais pielietojums medicīnā / Z. Irbe

2

 

 

ĶST 562

Biokeramika un tehnoloģija / K. Šalma

 

3

 

ĶVT 711

Prakse specialitātē

4

 

 

ĶVT 001

Bakalaura darbs

 

10

BRĪVĀS izvēles priekšmeti (2 KP)

 

2KP

 

ĶVT 509

Membrāntehnoloģija / R. Seržāne

 

2

 

Specializējošie priekšmeti: (8 KP) Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija

5 KP

3 KP

 

ĶVT 456

Masas apmaiņas procesi un iekārtas / A.Stunda-Zujeva

5

 

 

ĶVT 455

Siltuma apmaiņas procesi un iekārtas / J.Ozoliņš

 

3

 

ĶVT 711

Prakse specialitātē

4

 

 

ĶVT 001

Bakalaura darbs

 

10

BRĪVĀS izvēles priekšmeti (2 KP)

 

2 KP

 

ĶVT 509

Membrāntehnoloģija / R. Seržāne

 

2

 

Specializējošie priekšmeti: (8 KP) Vides inženierzinības

5 KP

3KP

 

KVT 402

Vides aizsardzības tehnoloģija 2 daļas / J. Mālers

5

3

 

ĶVT 711

Prakse specialitātē

4

 

 

ĶVT 001

Bakalaura darbs

 

10

BRĪVĀS izvēles priekšmeti (2 KP)

 

2 KP

 

ĶVT 509

Membrāntehnoloģija / R. Seržāne

 

2