Priekšmeti

Piedāvājam apgūt šādus priekšmetus bakalaura un maģistra studiju līmeņos, par doktorantūras priekšmetiem interesēties pie katedras lietvedes

 

Bakalaura līmenis (Pamatstudijas)

Kods

Nosaukums

Mācībspēks

KP

 

Obligātie priekšmeti Ķīmijā un Ķīmijas tehnoloģijā

 

ĶVT106

Ievads ķīmijas tehnoloģijā

Agnese Stunda-Zujeva

2

ĶVT204

Hidromehāniskie, siltuma un masas pārneses procesi

Jurijs Ozoliņš

6

ĶVT351

Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Jurijs Ozoliņš

7

ĶVT310

Ķīmisko reakciju inženierija

Olita Medne

3

ĶVT312

Ķīmisko procesu datormodelēšana

Imants Kreicbergs

3

 

 

 

 

 

Obligātā (B) izvēle jeb specializējošie

 

BBB101

Biomateriālu pamati

Zilgma Irbe

3

ĶST562

Biokeramika un tehnoloģija

Kristīne Šalma

3

ĶST561

Biomateriālu tehnoloģijas pamati

Zilgma Irbe

3

ĶST502

Materiālu bioloģiskā saderība un bioaktivitāte

Līga Bērziņa-Cimdiņa

3

ĶVT708

Biomateriālu funkcionālais pielietojums medicīnā

Zilgma Irbe

2

ĶVT402

Vides aizsardzības tehnoloģija

Juris Mālers

8

ĶVT706

Tehnoloģiskās projektēšanas pamati ķīmijas tehnoloģijā

Valdemārs Ščerbaks

3

ĶVT318

Eksperimenta teorijas pamati

Kristīne Ruģele

3

ĶVT408

Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde

Kristīne Ruģele

2

ĶVT507

Gruntsūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas

Juris Mālers

2

ĶVT508

Grunts attīrīšanas tehnoloģijas

Juris Mālers

2

ĶVT455

Siltuma apmaiņas procesi un iekārtas

Jurijs Ozoliņš

3

ĶVT456

Masas apmaiņas procesi un iekārtas

Jurijs Ozoliņš

5

 

Brīvās izvēle

 

 

ĶVT707

Vides biotehnoloģija

Kristīne Ruģele

2

 

Maģistra līmenis

 

Obligātie priekšmeti Ķīmijas tehnoloģijā

 

 

 

Pr.kods

Nosaukums

Mācībspēks

KP

ĶVT407

Ķīmisko procesu kontrole un automatizācija

Juris Vanags

3

ĶVT420

Ražotnes projektēšana

Valdemārs Ščerbaks

6

ĶVT416

Datormodelēšana

Imants Kreicbergs

2

 

Obligātie priekšmeti Materiālzinātnē

 

 

ĶVT591

Procesi materiālu tehnoloģijā

Jurijs Ozoliņš

6

 

Obligātie priekšmeti Materiālzinātnē

 

 

ĶVT701

Materiālās un bioloģiskās sistēmas mijiedarbība

Līga Bērziņa-Cimdiņa

5

 

 

 

 

 

Obligātā (B) izvēle jeb specializējošie

 

 

ĶVT421

Tīrākas ražošanas principi

Valdemārs Ščerbaks

3

ĶVT571

Vides piesārņojuma novērtējums

Juris Mālers

4

ĶVT509

Membrāntehnoloģija

Rita Seržāne

2

ĶVT530

Speciālie procesi un iekārtas

Jurijs Ozoliņš

3

ĶVT557

Tehnoloģisko procesu un iekārtu vadība

Juris Vanags

5

ĶVT510

Ūdens sagatavošana

Agnese Stunda-Zujeva

2

ĶVT511

Vides kvalitātes vadība

Valdemārs Ščerbaks

3

ĶVT503

Statistiskā procesu kontrole

Inga Dušenkova

2

ĶVT504

Procesa simulatori

Imants Kreicbergs

2

ĶST560

Materiālmācība

Dagnija Loča

3

ĶST538

Cietu vielu elementu mikroanalīzes metodes

Jānis Ločs

2

KST563

Implantu biomehāniskā saderība

Jānis Ločs

2

ĶNF532

Ūdens ķīmija un mikrobioloģija

Daina Kalniņa

2

ĶST565

Cilvēka anatomija un bioloģisko audu uzbūve

Līga Bērziņa-Cimdiņa

2

ĶVT422

Materiālu un bioloģiskās vides mijiedarbība

Līga Bērziņa-Cimdiņa

3

KST537

Biomateriālu pārbaudes in vivo

Līga Bērziņa-Cimdiņa

2

ĶPĶ537

Biopolimēri un tehnoloģija

Marina Sokolova

2

ĶVT702

Nanotehnoloģijas biomateriāliem

Līga Bērziņa-Cimdiņa

3

ĶVT703

Zāļu ievadīšanas sistēmas un nanomedicīna

Dagnija Loča

3

 

Brīvās izvēles (C) priekšmeti

 

ĶST534

Implantu pārklājumi un tehnoloģija

Rita Seržāne

2

ĶST566

Implantu formu veidošanas tehnoloģija

Līga Bērziņa-Cimdiņa

2

ĶVT502

Bioprocesu inženierijas pamati

Juris Vanags

2

ĶVT571

Vides piesārņojuma novērtējums

Juris Mālers

4

ĶVT352

Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Daina Kalniņa

2