Projekti

Realizētie projekti:

ES un starptautiskās programmas
Valsts pētījumu programmas projekti
Līgumdarbi
RTU pētniecības projekti

Aktīvie projekti

 • ES programmas Apvārsnis 2020 (MSCA-ITN-2019) Innovative Training Networks projekts Precīzijas medicīna muskuloskeletālai reģenerācijai, protezēšanai un aktīvām vecumdienām (Precision medicine for muscoloskeletal regeneration, prosthetics and active ageing – PREMUROSA; vienošanās Nr. 860462)” (2020-2023). Projekta partneris, RTU daļas vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Muskuloskeletālās sistēmas slimības ir liels slogs ne tikai pašiem indivīdiem, bet arī veselības aprūpes un labklājības sistēmām. Muskuloskeletālās sistēmas slimību ārstēšana šobrīd balstās vai nu uz protezēšanu, vai reģeneratīvām ķirurģiskām procedūrām, bieži ietverot medicīnas ierīču implantāciju. Abos gadījumos individuāla audu sadziedēšana un reģenerācija, kā arī implantētās ierīces piemērotība specifiskajam pielietojumam ievērojami ietekmē iznākumu. Lielu uzlabojumu šajā jomā varētu sasniegt precīzijas medicīna, kas īpaši paredzēta katra individuāla pacienta vajadzībām, apvienojot personalizēto klīnisko pieeju ar individuālo “omisko” medicīnisko ierīču raksturojumu un pareizu medicīniskās ierīces izvēli. Koncepcija ir “Rūpēties uzmanīgi”. Tā ir itāļu vārda “premurosa” nozīme, un ITN PREMUROSA projekta galvenais mērķis ir apmācīt jaunu zinātnieku paaudzi ar integrētu visas vērtību ķēdes redzējumu muskuloskeletālās reģenerācijas tehnoloģiju jomās un spēju radīt nepieciešamās inovācijas jaunu medicīnisko ierīču un optimizētu klīnisko pielietojumu izstrādē. Definētā mērķa sasniegšanai tiks izmantota “trīskārša s” (starpdisciplināra, starpnozaru, starptautiska) pieeja trīspadsmit jauno zinātnieku (ESR) apmācībām, kas gūs labumu no izcilas zinātniskās vides, modernām tehnoloģijām un vadošo jomas speciālistu uzraudzības. Jaunie speciālisti iemācīsies apvienot akadēmiskos un rūpnieciskos aspektus, kā arī padziļinās savas eksperimentālās un papildinošās prasmes precīzi izstrādātā, daudzveidīgā un vēl nebijušā apmācības programmā.
 • M.ERA.NET projekts “Bioaktīvi injicējami hidrogēli mīksto audu reģenerācijai pēc sejas un žokļu rekonstrukcijas ķirurģiskajām operācijām (INJECT-BIO)” (2020-2023). Projekta vadītāja: Dr.sc.ing. Arita Dubnika, Mutes un sejas mīksto audu reģenerācija pēc medicīniskām operācijām vai traumām joprojām ir ļoti izaicinošs mērķis mūsdienu klīniskajā praksē. Šobrīd tirgū pieejamie biomateriāli darbojas kā mīksto audu filleri, bet nevar nodrošināt bioaktīvu atbildes reakciju vai/un jaunu šūnu ieaugšanu. INJECT-BIO projektā tiks pētīti jauni biomateriāli un zāļu piegādes sistēmas mutes un sejas mīksto audu reģenerācijai, izmantojot uz Halomanas levāna un bakteriālās celulozes bāzes veidotus injicējamus hidrogēlus, kas nodrošina bioaktīvo vielu IGF-1 un kaņepju ekstrakta/kanabidiola piegādi. Projekta konsorcijā apvienotas pētnieku zināšanas, pieredze un infrastruktūra no 5 dažādām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Izraēlas, Turcijas un Čehijas.
 • ES programmas Apvārsnis 2020 (H2020-WIDESPREAD-2020-5) Twinning projekts “Jauno pētnieku un pētniecības pārvaldības konkurētspējas paaugstināšana Latvijā (Rising competitiveness of early stage researchers and research management in Latvia – RISEus2; vienošanās Nr. 952347)” (2021-2023). Projekta vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Projekta RISEus2 galvenais mērķis ir stiprināt RTU RBIAC pētniecības pārvaldības konkurētspēju un vadošo pētnieku prasmes, kā arī veicināt jauno zinātnieku attīstību kaulaudus atjaunojošu biomateriālu pētniecības jomā. Mērķa sasniegšanai apvienojušies pētnieki no RTU RBIAC un trīs starptautiski atzītiem zinātniskajiem institūtiem – AO Research Institute Davos, Šveicē (ARI), Institut National Polytechnique de Toulouse CIRIMAT, Francijā (INPT-CIRIMAT) un FORM-Lab Frankfurt Orofacial Regenerative Medicine, Goethe University Frankfurt, Vācijā (GUF). RISEus2 uzdevumi ir nodrošināt apmācības RTU RBIAC un partneru jaunajiem un vadošajiem zinātniekiem par pētniecības plānošanu, ieviešanu un rezultātu izplatīšanu. Apmācībās tiks izskatītas dažādas metodes, iekārtas un infrastruktūras izmantošana, lai attīstītu izcilu biomateriālu pētniecību, sadarbību ar industriju un RTU RBIAC kļūtu starptautiski konkurētspējīgs zinātniskais institūts biomateriālu pētniecības jomā. Projekta laikā norisināsies savstarpējas pētniecības personāla vizītes, vasaras un ziemas skolas, darba semināri un dažādas projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes.
 • LIFE+ projekts Alina Life publiskā platforma (LIFE ALFIO)” (2019-2022). Projekta partneris: Dr.sc.ing. Olita Medne, Projekta vispārējais mērķis ir samazināt toksisko ķīmisko vielu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, samazinot un aizstājot toksisko biocīdu un GOS krāsu un pārklājumu sastāvdaļas ar drošu, ilgtspējīgu un jaunu organomālu materiālu. Projekta specifiskie mērķi: 1. Pilotēt organomālu piedevu izmantošanu 16 videi nekaitīgās, pazeminātās GOS un bezbiocīdu krāsās un receptēs kā tālāk nododamu risinājumu krāsu un pārklājumu ražošanā. 2. Veicināt un padarīt viegli nododamas GOS un biocīdu samazināšanas iespējas, izstrādājot tiešsaistes platformu: 1) krāsu recepšu publicēšanai, 2) krāsu un pārklājumu sastāvdaļu caurspīdīgumam un izsekojamībai,m3) nozares komunikācijai. Projekts nodrošinās instrumentu komplektu krāsu un pārklājumu rūpniecībai, lai aizstātu toksiskās ķīmiskās vielas. Jaunā pieeja publiskajai tiešsaistes platformai ar publicētajiem formulējumiem un spēju izsekot komponentiem palielinās nozares zināšanas un atvieglos produktu vērtību caurspīdīgumu.
 • ES programmas Apvārsnis 2020 (MSCA-IF-EF-ST) Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships projekts Metabolīti kā imūnmodulējošas piedevas biomateriāliem (Metabolites as immunomodulatory additives for biomaterials (Met4Bone)” (2020-2022). Projekta vadītājs: Dr. Kristaps Kļaviņš, Biomateriāliem ir svarīga nozīme dažādu kaulu defektu ķirurģiskā ārstēšanā. Tomēr ar šo ārstēšanas metodi ir saistīti vairāki riski: pirmkārt, pati ķirurģiskā procedūra var izraisīt iekaisumu un kaula infekciju, otrkārt, kaulu aizvietošana var neizdoties un ir nepieciešamas atkārtotas operācija. Ir zināms, ka organisma imūnsistēmas reakcija uz implantētajiem biomateriāliem ir galvenais faktors, kas nosaka ārstēšanas ilgtermiņa iznākumu. Met4Bone projekta mērķis ir izstrādāt jaunus biomateriālus, kuros ir iestrādāti endogēni metabolīti. Šādus biomateriālus potenciāli varētu izmantot kā efektīvu un drošu stratēģiju imūnsistēmas reakcijas modulēšanai, lai panāktu pacientiem labvēlīgākus rezultātus kaulu ķirurģiskas ārstēšanas gadījumā. Šī starpdisciplinārā projekta ietvaros tiks apvienoti jaunākie sasniegumi metabolisma pētījumu jomā ar mūsdienīgām biomateriālu dizaina un izpētes metodēm.
 • COST Akcija, CA18238 “Starpdisciplināra Eiropas sadarbības platforma jūras biotehnoloģiju jomā (Ocean4Biotech)” (2019-2023). Projekta partneris: Dr.sc.ing. Arita Dubnika, Galvenais projekta Ocean4Biotech mērķis ir savest kopā jūras biotehnoloģiju ekspertus, izveidojot platformu zināšanu, pieredzes un tehnoloģiju pārnesei, kā arī izveidot ceļa karti efektīvākai un ātrākai jūras biotehnoloģiju pētniecības attīstībai Eiropā un pasaulē. Šobrīd šāds plašs un ģeogrāfiski visaptverošs biotehnoloģiju ekspertu tīkls nav. Ņemot vērā, ka jūras biotehnoloģijas ir tikai attīstības stadijā, mēs uzskatām, ka šis ir optimāls laiks, lai izveidotu efektīvu, motivētu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekspertu tīklu, kas apņemas aktīvi izplatīt pētniecības idejas plašākā sabiedrībā.
 • EuroNanoMed III projekts “NANO delivery system for one-shot regenerative terapy of peri-implantis” (ImplantNano) (2020-2023). Projekta vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Zobārstniecības implantu, t.sk. titāna (Ti) un tā sakausējumu, izmantošana trūkstošu zobu atjaunošanai ir kļuvusi rutīnu ārstēšanas metodi, bet aizvien biežāk tiek konstatētas ar iekaisumu, kas attīstās ap implantu, saistītas komplikācijas, proti, periimplantīta saslimšana. Multidisciplinārā projekta ImplantNano galvenais mērķis ir izveidot inovatīvas, lietošanai gatavas nano-kompozītu zāļu piegādes sistēmas periimplantīta efektīvai ārstēšanai. Projekta ietvaros tiks uzlabotas iepriekš izstrādātas nano-kompozītu zāļu piegādes sistēmas uz biodegradējama polimēra bāzes ar mērķi piešķirt kaulaudus reģenerējošas īpašības un nodrošināt antibakteriālo preparātu izdalīšanās profila kontroli. Projekta ietvaros RTU RC RBIAC tiks sintezētas antibakteriālas Ga3+ jonus saturošas kalcija fosfātu nanodaļiņas, kas izmantotas kā nano-kompozītu pildvielas.
 • Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» pēcdoktorantūras pētniecības projekti:
  • “Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai”  (2017-2020). Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/045. Vadītāja Kristīne Šalma-Ancāne.
  • “Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem” (2018-2021). Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/049. Vadītāja Inga Jurgelāne
  • “Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes” (2018-2020). Vadītāja Arita Dubņika
  • "Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes" (2018-2021) Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/339. Vadītāja: Līga Stīpniece

  • "Mākslīgā apgaismojuma projektēšana fikocianīna ražošanai bubuļu kolonnas fotobioreaktorā" (2020-2023) Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/427 Vadītāja: Dr.sc.ing. Agnese Stunda-Zujeva

  • “Restaurējošās zobārstniecības nākotne - sintētiska, bioaktīva zobu emalja (BioDEN)” (2020-2023) Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/459 Vadītāja: Dr.sc.ing. Vita Zālīte

lasīt vairāk par šiem pēcdoktorantūras pētniecības projektiem

 • Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr. lzp-2018/1-0238 “Biomimētiska hidroksilapatīta biosintēze in vivo - sintētisko kaulus aizvietojošo materiālu nākotne” (2018-2021). Projekta vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Neskatoties uz pēdējo gadu desmitu laikā veiktajiem biomateriālu pētījumiem, vēl arvien ir nepieciešami efektīvāki materiāli novecošanas, slimību, traumu un patoloģiju izraisīto kaulu bojājumu reģenerācijai. Projekta mērķis ir izstrādāt sintētisku kaulaudus reģenerējošu materiālu ar izcilām īpašībām, kas salīdzināmas ar "zelta standartu" – dabīgo kaulu. Materiāls, pie kā strādājam, ir biomimētisks (dabu atdarinošs) amorfais kalcija fosfāts. Uzskata, ka amorfais kalcija fosfāts ir pirmā neorganiskā fāze, kas veido jaunus kaulaudus. Gan amorfo kalcija fosfātu, gan dabīgo kaula minerālu pamatā veido kalcijs un fosfors. Tomēr dabīgajā kaulā nelielos daudzumos sastopami arī citi elementi, piemēram, magnijs, stroncijs, cinks, nātrijs, kālijs un fluors. Projekta ietvaros tiks iegūts amorfais kalcija fosfāts, kas satur šos elementus, tādējādi tuvinoties dabīgajam kaulam sastāva, īpašību un veiktspējas ziņā.
 • Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr. lzp-2019/1-0005 “Injicējami paššķērssaistoši kompozītu hidrogēli kaulaudu atjaunošanai (iBone)” (2020-2022). Projekta vadītāja: Asoc. Prof., Dr.sc.ing. Dagnija Loča, Muskuloskeletālās sistēmas slimības un traucējumi ir otrs lielākais invaliditātes cēlonis pasaulē. iBone projekta mērķis ir attīstīt jaunus nanoizmēra kalcija deficīta hidroksiapatītu (nHAp), ɛ-poli (L-lizīnu) un hialuronskābi saturošus, injicējamus un in situ paššķērssaistošus hidrogēlus, izmantojot nHAp daļiņu in situ sintēzi biopolimēru šķīdumā. Šādi materiāli spēs vienlaicīgi nodrošināt antibakteriālu efektu un veicināt kaulaudu reģenerāciju. Projekta ietvaros tiks pētītas hidrogēlu fizikāli-ķīmiskās īpašības, antibakteriālā aktivitāte, in vitro citotoksicitāte un osteoinduktīvās īpašības. Rezultāti tiks apkopoti augstas ietekmes faktora brīvpieejas publikācijās, prezentēti starptautiskās konferencēs, izplatīti masu mēdjos un zinātnes popularizēšanas pasākumos. Projekta tematika pilnībā atbilst Latvijas Prioritārajiem zinātnes virzieniem: “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai” un “Sabiedrības veselība”. Projekta gaitā tiks izstrādātas tehnoloģijas produktu ar augstu pievienoto vērtību iegūšanai sabiedrības veselības uzlabošanai un ilgtspējai. iBone ietvaros tiks izstrādāti jauni injicējami hidrogēli (sākot no TRL2 un beidzot ar TRL4) ar to potenciālu pārnesi no laboratorijas uz komerciālu produktu. Pētījuma rezultāti pozitīvi ietekmēs Latvijas tautsaimniecību un sabiedrības veselības sektoru, veicinot ilgtspējīgu mūsdienīgu veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības labklājību.
 • EuroNanoMed3 projekts “Nanostrukturēta osteohondrāla pamatne: jauni biomimētiski aktivatori uzlabotai kaulu reģenerācijai" (2018-2021). Projekta vadītājs Jānis Ločs. Osteohondrālo audu bojājumi rada sāpes, ietekmē kustību spējas un var izraisīt osteoartrītu. Šobrīd bojātas locītavu virsmas atjaunošanai pielieto tikai viena veida osteohondrālo pamatni, kuru ir izstrādājuši divi no projekta konsorcija partneriem. Pamatne sekmīgi atjauno skrimšļaudus, tomēr subhondrālā kaula atjaunošana ir nepietiekama un ir nepieciešama uzlabota stratēģija. Projekta ietvaros tiks izstrādātas divas jaunas nano-stratēģijas uzlabotai kaulaudu reģenerācijai, izmantojot osteohondrālo pamatni: 1) nanostrukturētas “jonu bankas” amorfa kalcija fosfāta granulu veidā ar Sr un 2) pie pamatnes biokonjugēti bioaktīvi peptīdi, piemēram, SDF1, PDGFBB, BMP2 and GDF5.
 • ERA-NET EU-LAC Health projekts “Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai” (2018-2020). Vadošais partneris Ūdens pētniecības laboratorija, vadītājs  Linda Mežule, Sadarbības partneris RTU RCRBIAC, vadītājs Jānis Ločs. Projekta mērķis ir izgatavot un lauka apstākļos demonstrēt vairākas īpaši lauku apvidiem piemērotas, salīdzinoši lētas un viegli lietojamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks izstrādātas ar speciālu pārklājumu pārklātas membrānas ar uzlabotu efektivitāti, titāna oksīdus saturoši elektrodi un jaunas hibrīdās UV-mikrofiltrācijas sistēmas, kā arī tiks novērtēta to efektivitāte baktēriju, vīrusu un protozānu piesārņojuma neitralizēšanā.
 • Eiropas bioadhēzijas ekspertīzes tīkls (European Network of Bioadhesion Expertise, ENBA), ko finansē Eiropas COST programma (COST akcija CA15216) aktivitātes. Pirmā lielā aktivitāte šajā projektā notika Vīnē (Austrijā) 2017. g. martā. Preses relīze. Dažādas aktivitātes par bioadhezīvo sistēmu daudzveidību un savienošanas principiem – konferences, semināri, kā arī īstermiņa zinātniskās vizītes tiek organizētas katru ceturksni. Papildus informāciju var iegūt, jautājot pētniecei Aritai Dubņikai.
 • Creative Europe Programme of the European Union, International Project ”Ceramics and its dimensions” (2014- 2020).
 • Management Committee Member at COST Action MP1301 „New Generation Biomimetic and Customized Implants for Bone Engineering” kopš 2013.gada augusta.

Jānis Ločs

 

Realizētie projekti

EuroNanoMed2 projekts „Fotošķērssaistīti hidrogēli kontrolētai periodontālo audu reģenerācijai” (2015-2018). Projekta vadītājs Dagnija Loča. Projekta pamatmērķis ir izstrādāt inovatīvas procedūras, kas ļautu sasniegt pilnīgu periodontālo audu reģenerāciju. Stratēģija ietver kaulu aizvietotājmateriālu un injicējamu periodontālu membrānu izveidi. Šāda pieeja varētu radīt izrāvienu veselības aprūpē un periodontīta ārstēšanā. Projekta ietvaros RTU RC RBIAC tiek sintezētas ar Mg-, Sr- un Si- aizvietotu kalcija fosfātu nanodaļiņas, kas izmantotas kā hidrogēlu pildvielas, lai paaugstinātu jaunizveidoto sistēmu bioaktivitāti un osteokonduktivitāti.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekts nr. 1.1.1.1/16/A/144 “Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”, sadarbībā ar Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta  Bioinženierijas laboratoriju (vadošais partneris) un Fizikālās enerģētikas institūta Elekrofizikālo procesu modelēšanas laboratoriju (sadarbības partneris). Projekta vadītājs Juris Vanags (2017-2019). RBIAC ir sadarbības partneris, vadītājs Dagnija Loča, kontaktinformācija pie K.Ruģeles. Projekta mērķis  ir izpētīt magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas radīta lauka ietekmi uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi un uz šīs informācijas bāzes noteikt magnētisko piedziņu pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem. Biotehnoloģiskajos procesos sterilitātes nodrošināšanai ir izšķiroša loma produkta kvalitātes nodrošināšanā. Viens no tipiskākajiem infekciju piekļūšanas ceļiem ir bioreaktora maisītāja blīvslēgi. Lai novērstu ar blīvslēgiem saistītās problēmas, bioreaktoru piedziņas veido uz magnētiskās piedziņas principa. Šajā gadījumā griezes moments tiek pārnests ar magnētiskā lauka palīdzību, un rezultātā bioreaktora trauks var būt pilnīgi noslēgts. Tā rezultātā mikroorganismi cirkulē tiešā saskarē ar magnētisko rotoru, bet līdz šim pieejamā informācija par magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekmi uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi nav viennozīmīga. Projekta ietvaros RTU RC RBIAC izstrādās metodiku zīdītājšūnu kultivēšanai un pavairošanai magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas bioreaktoros, kā arī veiks reaktora mērogošanas aprēķinus saistībā ar magnētisko rotoru izmantošanu.
Par projektu. Projekta progresa pārskati: 
1) par periodu 01.01.-30.06.2017.
2) par periodu 01.07.-30.09.2017.
3) par periodu 01.10.-31.12.2017.

RTU Zinātniskās pētniecības projekts „Augstas efektivitātes nanobetona ar zemu Ū/C attiecību ražošanas metodes izstrāde” (2018). Vadošais partneris Būvmateriālu un izstrādājumu katedra, Materiālu un konstrukciju institūts, vadītājs Diāna Bajāre. Sadarbības partneris RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, vadītājs Līga Stīpniece. Projekta mērķis ir augstas efektivitātes nanobetona ieguves metodes izstrāde, samazinot betona ražošanai nepieciešamo cementa daudzumu, to daļēji aizstājot ar minerālajiem, rūpniecības blakusproduktiem un ražošanas pārpalikumiem, tādā veidā veicinot resursu efektīvu izmantošanu un paaugstinot izstrādājumu ilgtspēju apkārtējās vides apstākļos. Sagaidāms, ka augstas efektivitātes nanobetonu ražošanas tehnoloģijas ieviešana būtiski uzlabos komersanta saimnieciskās darbības ekonomiskos radītājus un paaugstinās konkurētspēju būvniecības sektorā, jo cementa ražošanas izmaksas un tā cena nepārtraukti pieaug, pieaugot elektroenerģijas cenai. VĶTI paredzēts noteikt izmantojamo izejvielu ķīmisko un mineraloģisko sastāvu, kā arī pētīt saistvielu un nano- vai mikropildvielu sistēmas, lai izveidotu optimālu kompozīciju un nodrošinātu efektīvus cementa hidratācijas procesus.

RTU Zinātniskās pētniecības projekts “Inovatīvas metodes betona salturības nodrošināšanai un kontrolei” (2019) Projekta partneris: Dr.sc.ing. Kristaps Rubenis Projekta mērķis ir izstrādāt metodes betona salturības nodrošināšanai un kontrolei. Pirmā metode nosaka elastīgu mikrogranulu pievienošanas parametrus: mikrogranulu ieteicamais frakciju sastāvs, samaisīšanas kārtība (secība, laiks) un virsmas aktīvas vielas (superplastifikatorus un pretputošanas piedevas), lai kontrolētu gaisa iesaistīšanu un mikrodaļiņu sadalījumu cementa matricā, kas garantēs vajadzīgu salturības un stiprības klasi. Otrā metode ietver betona struktūras attēla digitālo analīzi gaisa poru noteikšanai un gumijas mikrodaļiņu izmēru un sadalījuma noteikšanai cementa matricā, kas dos iespēju jau sacietējošā betonā (t.sk. izgrieztiem no konstrukcijas elementiem) novērtēt rezerves poru sadalījumu salturības prognozēšanai.

Inovatīvu salizturīgu betonu izstrāde, izmantojot gumijas mikrogranulas (2018). Vadošais partneris Materiālu un konstrukciju institūts, vadītājs Genādijs Šahmenko. Sadarbības partneris RTU RCRBIAC, Vadītājs Kristaps Rubenis. Projekta mērķis ir izstrādāt lietošanai gatavus, ekonomiski izdevīgus betona sastāvus ar paaugstinātu salizturību, betona salizturības paaugstināšanai izmantojot gumijas mikrogranulas, kuras iegūtas pārstrādājot nolietotas automašīnu riepas.

Enerģijas ražošana no pārtikas atlikumiem (2018). Vadošais partneris RTU Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija, vadītājs Kristīne Ruģele. Sadarbības partneris RTU VĶTI, vadītājs Olita Medne. Projekta mērķis ir tehnoloģijas izstrāde pārtikas atkritumu izmantošanai ar augstu tauku saturu biogāzes ražošanā. Šī projekta ietvaros tiks veicināta sadarbība starp divām RTU struktūvienībām: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtu un Ūdens pētniecības zinātnisko laboratoriju. VĶTI projekta ietvaros analizēs sadzīves cieto/organisko atkritumu sastāvu, novērtēs esošās un izstrādās jaunas fizikālās, mehāniskās un ķīmiskās priekšapstrādes metodes vai to kombinācijas biomasai, lai uzlabotu biogāzes ražošanas efektivitāti. Projekta realizācijas gaitā iesaistītās puses iegūs jaunu zinātību organisko sadzīves atkritumu priekšapstrādes un apstrādes tehnoloģijās.

«Baltijas Biomateriālu ekselences centrs» ir Eiropas Savienības «Apvārsnis2020» pētniecības un inovāciju programmas «Teaming Phase I» finansēts projekts (Nr. 763721) 2017-2018. Projekta vadītājs Jānis Ločs Lasīt tālāk

RTU un RSU sadarbības projekts “Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/hialuronskābes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai” (RTU-RSU/18) (2016-2019). Projekta vadītājs Dagnija Loča. Projekta mērķis ir jaunu, inovatīvu kalcija fosfātu un hialuronskābes trīsdimensionāli šķērssaistītu hidrogēlu izveide ar neorganiskās komponentes saturu līdz 60 masas%, kas neizraisītu iekaisumu apkārtējos audos, veicinātu angioģenēzes procesus un, laika gaitā noārdoties, veidotu jaunus kaulaudus. Projekta ietvaros RTU zinātnieki sadarbojas ar RSU Farmācijas fakultātes Farmācijas ķīmijas katedras zinātniekiem, kas nodrošinot ne tikai jaunu materiālu sastāvu, struktūru un iegūšanas tehnoloģiju izstrādi, bet arī izstrādāto biomateriālu in vitro un in vivo novērtējumu.

RTU un RSU sadarbības projekts “Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā" (RTU-RSU/17) (2016-2019). Projekta vadītājs Jānis Ločs. Projekta mērķis ir multidisciplināra pētījuma ietvaros izstrādāt vairākas inovatīvas tehnoloģijas kaulu reģenerācijas jomā. Pirmkārt, paredzēts izstrādāt tehnoloģiju amorfu kalcija fosfātu un granulētu nanostrukturēto kalcija fosfātu materiālu ieguvei ar paaugstinātu īpatnējās virsmas laukumu (> 50 m2/g) un veik izstrādāto materiālu izpēti in vitro un in vivo. Materiālus praktiski varētu pielietot stomatoloģijā un plastiskajā ķirurģijā. Otrkārt, paredzēts izstrādāt jaunas diagnostikas metodes, kas raksturotu kaulu reģenerācijas ātrumu, izmantojot dažādus bioloģisko materiālus (asinis, serums, biopsijas u.c.).

Head of project FP7 EURONANOMED II ERA-NET “Nanoforosteo” “Multifunctional injectable nano HAp composites for the treatment of osteoporotic bone fractures” 2014 – 2016.

ES un starptautiskās programmas:

 1. POsTURE “PhOtocrosslinked hydrogels for guided periodontal TissUe REgeneration” 2nd Meeting of the Project Partners in Riga, Latvia, 09.05.2016. – 10.05.2016. Tikšnās ar partneriem no Francijas un Portugāles.
 2. Head of project FP7 M-era.NET „GoIMPLANT” „Tough, Strong and Resorbable Orthopaedic Implants” 2013 – 2015.
 3. Project SCOPES 2013-2016 Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland Preparatory Grant “An integrated, interdisciplinary approach to the design of tissue engineering systems for in vitro regeneration of functional osteochondral tissue” 19-21.08.2013.
 4. ESF aktivitātes 1.1.1.2. projekts „Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, 2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 (2013-2015), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 5. ESF aktivitātes 1.1.1.2. projekts „Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei”, Līg. Nr.  2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090 (2009-2012), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 6. CMST COST Action CM1101 “Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials”, dalībnieks D.Loča.
 7. MPNS Action COST MP1005 “NAMABIO - From nano to macro biomaterials (design, processing, characterisation, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopaedic and dental medicine”, dalībnieki J.Ločs un V.Zālīte
 8. MATERA – ERA-NET „SONOSCA” MATERA/BBM-2557 „Sonochemical technology for bioactive bone regeneration scaffold production” (01.02.2012 – 31.01.2015)
 9. ERA-NET MATERA projekts sadarbībā ar Poliju un Izraēlu „Sonochemical Technology for Bioactive Bone Regeneration Scaffold Production”, SONOSCA (2011-2013), vadītājs J.Ločs.
 10. ERAF aktivitātes 2.1.1.1. projekts „Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku”, Līg.Nr. 2010/0257/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/012 (2010-2013), vadītājs J.Ozoliņš

Valsts pētījumu programmas projekti

 1. Valsts Pētījumu programma Nr. 2014.10-4/VPP-3/21, Y8097 “DaudzfunkcIonālie Materiāli un kompozītI, fotonika un nanotehnoloģijaS (IMIS2)” 4. projekts “Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam” (2014-2018). 4. projekta vadītājs Līga Bērziņa-Cimdiņa. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus un uzlabotus inovatīvus materiālus medicīniskam pielietojumam, tai skaitā implantus audu aizvietošanai un atjaunošanai, balstoties uz nozares fundamentālo un lietišķo pētījumu rezultātiem un jaunākiem sasniegumiem nanotehnoloģijās, iesaistot koordinētā izpētē dažādu nozaru starptautiski atzītus speciālistus komandā ar motivētiem talantīgiem jauniem zinātniekiem un speciālistiem, vienlaikus  attīstot jauno  produktu ražošanas un pielietošanas tehnoloģijas, izmantojot jaunizveidoto Valsts Nozīmes Pētījumu Centru  kapacitāti. 4. 1. apakšprojekts “Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam”. 4.1. apakšprojekta vadītājs Dr.sc.ing. Dagnija Loča 4.1. apakšprojekta mērķis ir vērsts uz sabiedrības novecošanas problēmas risināšanu, kas saistīta ar cilvēku balsta un kustību sistēmas slimību izraisīto kaulu funkciju traucējumu (osteoporozes) novēršanu. Iepriekšējo VPP posmu ietvaros veiktie divfāžu kalcija fosfātu biokeramikas in vivo un klīnikas pētījumi ir pierādījuši principiāli jaunu šo materiālu īpašību atkarību no pacienta cieto audu strukturālā stāvokļa, kā arī materiālu divējādo iedarbību (osteointegrējoties palielināt samazināto atrofisko kaulu apjomu un iespēju veikt osteoporotiska kaula remineralizāciju/reosifikāciju) kaulaudu vidē ilgstošos, vairāk kā piecu gadu novērojumos, paverot jaunu ceļu osteoporozes lokālai terapijai. Strukturāli (mainot implanta materiāla struktūrelementus no makro līdz nano līmeņiem) un ķīmiski (ievadot materiālā dažādus aizvietotājsavienojumus un ķīmiskos elementus, kas nodrošina kādu specifisku vēlamu īpašību) modificējot šos materiālus, tiem tiek piešķirta multifunkcionalitāte un paplašinātas to pielietojuma iespējas dažādu audu saslimšanas gadījumos, tos aizvietojot vai veicot audu atjaunošanas funkciju.
 2. Valsts Pētījumu 6. programmas 4. projekta “Zemes dzīļu resursu izpēte – jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)” 4. apakšprojekts (2014-2018). Y8099. Apakšprojekta vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa, kontaktinformācija pie I.Jurgelānes. Projekta mērķis ir izpētīt un novērtēt Latvijas mālu izmantošanu jaunu produktu izstrādē. Projektā tiks izstrādāts porains granulveida sorbents ūdens attīrīšanas tehnoloģijai, izsmidzināms biodegradabls kompozītmateriāls ikdienas atkritumu pārklāšanai poligonos, kā arī pētīta Latvijas mālu spēja stabilizēt emulsijas un aizsargāt ādu pret UV starojumu.

 3. Y8099. VPP  6. programma 4. projekta „Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)” 2. apakšprojekts (2014-2017), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 4. V7813. VPP Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem, projekts Nr.4 „Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai” (2010-2013), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 5. V7804. VPP Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Apakšprojekts Nr.1.2. „Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā” (2010-2013), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.

Līgumdarbi

2015. gadā līgumdarbi veikti šādiem uzņēmumiem: Biedriba "Biznsa inkubators Cēsis", SIA Saulkalne S, SIA Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", SIA Angelica, A/S Sirowa, SIA Madara Cosmetics, SIA Bioceramitec, SIA Ceļu eksperts, Green industry innovation/ZTI, SIA LMZT, SIA Cutting Edge Technologies, RTU BIF Būvmateriālu būvizstrādājumu katedra, RTU BIF Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra, RTU BIF Būvmateriālu būvizstrādājumu katedra, RTU MLĶF Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija, Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra.

 1. Līgumdarbs ar APP „Latvijas  valsts augļkopības institūtu”. Par paraugu sagatavošanu un analīzi, izmantojot SEM. (2014)
 2. Līgumdarbs ar biedrību „Biznesa inkubators Cēsis” Par paraugu sagatavošanu laboratorisko pārbaužu veikšanai un veikt laboratoriskās analīzes un pārbaudes.(2014)
 3. Līgumdarbs ar zvērināto advokātu biroju „Eversheds Bitāns”. Par ekspertīzi. (2014)
 4. Līgumdarbs ar SIA „Fortum Jelgava”. Par smilšu paraugu parametru  noteikšanu un analīžu izvērtēšanu (2013-2014).
 5. Līgumdarbs ar SIA „Saulkalne S” par paraugu analīzi. (2014)
 6. Līgumdarbs ar SIA”Ceļu būvniecības sabiedrība Igate” par paraugu analīzi. (2014)
 7. Līgumdarbs ar VA „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 8. Līgumdarbs ar Biedību „Latvijas Atkritumu Saimniecības asociācija”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 9. Līgumdarbs ar „RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 10. Līgumdarbs ar „RTU Biomateriālu zinātniski pētnieciskā laboratorija”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 11. Līgumdarbs ar SIA „Fortum Jelgava”: „Par smilšu paraugu parametru noteikšanu un analīžu rezultātu izvērtēšanu”, (2013).
 12. Līgumdarbs ar SIA „ARMGATE”: „Betona un cementa javas paraugu pētījumi”, (2013).
 13. Līgumdarbs ar „Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts”: „Paraugu sagatavošana un analīze, izmantojot Skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM)”, (2013).
 14. Līgumdarbs ar „RTU Vides tehnoloģiju laboratorija”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 15. Līgumdarbs ar APP „Latvijas Valsts Augļkopības institūts”: „Paraugu sagatavošana un analīze, izmantojot Skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM)”, (2013).
 16. Līgumdarbs ar zvērinātu advokātu biroju „Eversheds Bitāns”: „Par ekspertīzes veikšanu”, (2013).
 17. Līgumdarbs ar A/S „ Industrial Smart Technology”: „Metāla konstrukciju tehnoloģiskā apstrāde un īpašību izpēte”, (2012).
 18. Līgumdarbs ar A/S „Madara Cosmetics”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 19. Līgumdarbs ar RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu: „Zinātniski pētnieciskā darba veikšana”, (2012).
 20. Līgumdarbs ar AS „Olainfarm”: Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 21. Līgumdarbs ar biedrību „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”: „Par zinātniskā pētījuma veikšanu un tā rezultātu nodošanu”, (2012).
 22. Līgumdarbs ar Valsts aģentūru „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”: „Vēsturiskās keramikas fragmentu paraugu sagavošana un izpēte”, (2012-2013).
 23. Līgumdarbs ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Biomateriālu zinātniski pētniecisko laboratoriju: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 24. Līgumdarbs ar RTU Vides tehnoloģiju laboratoriju: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 25. Līgumdarbs ar A/S „Biotehnoloģijas centrs”: „Zinātniski pētnieciskā darba veikšana”, (2012).

RTU pētniecības projekti

 1. ZP-2014/20. The effect of TiO2 nanopowder coating on in vitro bioactivity of porous TiO2 scaffolds. Vadītāja D.Loča.
 2. ZP-2014/37. Electrical and thermal conductivity of sol-gel synthesized Ti1-xSnxO2 ceramics. Vadītājs J.Ločs
 3. ZP-2014/31. Mesenchymal stem cell response to magnesium containing biphasic calcium phosphate bioceramics. Vadītāja K.Šalma-Ancāne.
 4. ZP-2014/6. Ķīmiski un termiski apstrādātu illītu saturošu mālu īpašības un to raksturošana. Vadītājs V. Lakevičs.
 5. ZP-2013/21. Cilvēka sebumā esošu organisku savienojumu adsorbcija uz dabiskiem un attīrītiem Latvijas illīta māliem. Vadītāja A.Pūra.
 6. ZP-2013/23. Magniju saturošu porainu β-triklacija fosfātu pamatņu izstrāde kaulu defektu labošanai. Vadītāja K.Šalma-Ancāne.
 7. ZP-2013/24. Magniju saturošas hidroksilapatīta keramikas granulu virsmas īpašību pētīšana. Vadītājs V.Lakevičs.
 8. ZP-2013/19. Ar šķiedrām stiegroti kalcija fosfātu kaulu cementi lokālai vankomicīna piegādei. Vadītāja D.Loča.
 9. ZP-2013/20. Biomimētiska apatīta veidošanās uz termiski apstrādāta titāna dioksīda ar dažādu fāžu sastāvu. Vadītājs J.Ločs.
 10. ZP-2013/22. Procesi kalcija fosfātu kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes sacietēšanas un nobriešanas laikā. Vadītāja Z.Irbe.
 11.  ZP-2012/25. Viskozas masas uzputošana ar amonija hidrogēnkarbonātu – jauna tehnoloģija porainas keramikas izgatavošanai. Vadītājs J.Ločs.
 12. ZP-2012/42. Biogēnas un sintētiskas izcelsmes izejmateriālu ietekmes izvērtējums uz hidroksilapatīta biokeramikas struktūru. Vadītāja K.Šalma-Ancāne.
 13. ZP-2012/16. Mildronāta mikroiekapsulēšana bionoārdāmos un bioloģiski stabilos polimēros. Vadītāja D.Loča.
 14. ZP-2012/24. Sudrabu saturošā hidroksilapatīta fizikālo un antibakteriālo īpašību izvērtējums atkarībā no iegūšanas metodes. Vadītāja I.Šalma.
 15. ZP-2012/35. Hidroksilapatīta keramikas granulu izstrāde un sorbtīvo īpašību izpēte pielietojumam biotehnoloģijā. Vadītājs V.Lakevičs.