RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrs

RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs ir Baltijā lielākais un modernākais biomateriālu pētniecības centrs, kurā top «rezerves daļas» cilvēka bojāto audu un orgānu aizvietošanai, piemēram, «mākslīgie kauli».

Centrā tiek sintezēti un pētīti jauni implantmateriāli medicīniskam pielietojumam, kā arī izstrādāti jauni eko materiāli vides tehnoloģijām.

RTU Rūdolfa Cimdiņa RBIAC norit spraigs zinātniskās pētniecības darbs biomateriālu virzienā, iesaistoties multidisciplināram pētnieku kolektīvam, kas finansiāli balstīts uz Latvijas un starptautiskiem projektiem, kuros piedalās ievērojams skaits studējošo.

Pateicoties daudzām jaunām, modernām pētniecības iekārtām, kas ir pieejamas centrā, arī studējošie apgūst zinātnisko pētniecību mūsdienu līmenī un sekmīgi piedalās  starptautiskās konferencēs un kongresos. Centrs veic pasākumus izstrādāto materiālu komercializācijai.

RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs tika atklāts 2006. gada 12. decembrī. Centra izveidē lielu darbu ieguldīja Biomateriālu un biomehānikas institūta Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītājs profesors Dr.sc.ing. Rūdolfs Cimdiņš, kurš aizgāja mūžībā pāris dienas pirms centra oficiālās atklāšanas.

RTU Rūdolfa Cimdiņa RBIAC izveide tika realizēta PHARE 2003 finansējuma ietvaros, kas deva iespēju 2006. gadā renovēt RTU valdījumā esošo ēku Pulka ielā 3/3 un iegādāties modernas iekārtas gan jaunu biomateriālu sintēzei, gan to pētniecībai.