Sastāva noteikšanai

VĶTI ir šādas iekārtas kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva noteikšanai:

Šķidruma hromatogrāfs - ar UV, fluorescento un gaismas izkliedes detektoriem.

  • UV detektors: viļņu garums 190 līdz 700 nm
  • Fluorescentais detektors: ierosināšanas viļņu garums 200 līdz 890 nm, emisijas viļņu garums 210 līdz 900 nm
  • Gaismas izkliedes detektors: Gāze – slāpeklis, Nebulizers – sildīšana 0 līdz 100%, dzesēšana, temperatūra ietvaicēšanas caurulei 5,0 līdz 100,0oC.
    Waters ACQUITY UPLC H-Class Core System ar Column Heater 30-A, TUV, ELS, Fluorescence Detectors.

Rentgendifraktometrs - cietu, kristālisku vielu (pulveru un monolītu) sastāva identificēšanai - nosaka kristāliskās fāzes (piem., minerālus), piemaisījumu jutība līdz ~ 2 - 5%, iespējams salīdzināt paraugu kristāliskumu. Var būt nesagraujoša analītiskā metode, paraugu neskartu iespējams saņemt atpakaļ. Īsumā par metodi (angļu valodā).

Skenējošais elektronu mikroskops - iespējams noteikt parauga sastāva viendabīgumu (rezultāts - attēls), iespējams ķīmisko sastāvu noteikt konkrētā apgabalā (piemēram 1x1 µm), veikt punktveida ieslēgumu identifikāciju - nosaka paraugā esošos ķīmiskos elementus un to proporciju. Vizuāli var novērtēt poru izkliedi un sadalījumu, izmērīt poru, kristālu u.c. objektu izmērus. Var būt nesagraujoša analītiskā metode, paraugu neskartu iespējams saņemt atpakaļ. Skat vairāk sadaļā mikroskopi

SEM EDS
 

FT-IS spektrometrs - Furjē transformāciju Infrasarkanais spektrometrs. Cietu vielu analīzes metode, nosaka funkcionālās grupas vai ķīmiskās saites, piemēram, atšķir P-O no P=O

UV/VIS spektrofotometrs Evolution 300, Thermo Scientific un Jenway 6405