Štažēšanās ārzemēs

Štažēšanās ārzemēs

2019. gadā

Pētniece A.Dubņika 2019. gada jūnijā (16-05-2019 līdz 7-06-2019) devās mobilitātē uz Stenforda Universitāti, Biomateriālu un modernizētas zāļu piegādes laboratoriju (Palo Alto, ASV), lai veiktu materiālu īpašību izvērtēšanas pētījumus un sagatavotu zāļu piegādes sistēmas. Finansējums mobilitātei saņemts Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts ietvaros, projekta nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/048

Pētnieces A.Dubņika un D.Loča 2019. gada janvārī (13-01-2019 līdz 16-01-2019) piedalījās apmācību skolā “2nd INTERREG -7th TERMIS WINTERSCHOOL 2019 "Musculoskeletal Tissue Regeneration: From Mechanobiology to in Vitro/inVivo models and advanced Imagining" (Radštate, Austrija).

2018. gadā

Pētnieces A.Dubņika un K.Šalma-Ancāne 2018. gada novembrī (5-11-2018 līdz 9-11-2018) piedalījās apmācību skolā “Bioinspired adhesive polymers and hydrogels" (Aveiro, Portugāle). Finansējumu apmācībām abas pētnieces saņēma COST Akcijas aktivitāšu ietvaros CA15216 - European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies.

Doktorante un pētniece J. Vecstaudža 2018. gada janvārī apmeklēja starptautisku doktorantu ziemas skolu "ACerS Winter Workshop 2018" (Deitonbīča, Amerikas Savienotās Valstis) no 19-01-2018 līdz 23-01-2018. Finansējums pasākuma apmeklēšani saņemts Eiropas Keramikas biedrības JECS Trust uzsaukumā "Grant for 2018 American Winter Workshop".

2017. gadā

Lektore L.Kiekas 2017. gadā izstrādāja maģistra darbu "Biodegvielu piesārņojuma ietekme uz dīzeļdegvielas oksidēšanas katalizatoru" Erasmus + apmaiņas programmas ietvaros Karaliskajā Tehnoloģiju insititūtā (KTH) Zviedrijā, Stokholmā. Darbs bija kopprojekts starp smago automašīnu industrijas uzņēmumu 'Scania' un KTH.

2016. gadā

 • Jaunā zinātniece un docente A.Stunda-Zujeva ieguva DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst programme) Research Stays for University Academics and Scientists stipendiju un 2016.g. divus mēnešus stažējās Chair of Chemical and Process Engineering, Technische Universität Berlin. Pētījuma tēma "The effect of surfactant on fluid dynamics of buoyancy driven single droplet"

 • Jaunā doktore A. Dubņika ieguva stipendiju un stažējās ASV 2015./2016.m.g.: Baltic American Freedom Foundation fellowship for one year research project “Development of soft lipid nanoparticles for targeted drug delivery” at The Biomaterials and Advanced Drug Delivery (BioADD) Laboratory, Stanford University, School of Medicine, USA.

 • Doktorantes un pētnieces I. Narkevica un L. Stīpniece piedalījās starptautiskā doktorantūras skolā "The American Ceramic Society (ACerS) Winter Workshop" (ASV, Orlando) un starptautiskā zinātniskā konferencē "40th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites" ASV, Deitonbīčā no 22-01-2016 līdz 29-01-2016. Grants dalībai: ECerS-ACerS Students Exchange program - JECS Trust.

Attēlos doktornatūras skolas nodarbība un ekskursija uz NASA centru, jo arī kosmosa kuģos izmanto tehnisko keramiku

2015. gadā

 • Doktorants un pētnieks A. Šiškins devās pieredzes apmaiņā “Commercial residual products analysis for ceramic porous granules production, granulation process investigation, analysis of potential suitable materials.”, University of East London, London, United Kingdom. Erasmus + mobility program, 01 July - 30 September 2015.
 • Doktorantes un pētnieces I. Narkevica un L. Stīpniece 2015. gadā piedalījās ERASMUS+ personāla mobilitātes programmā  apmeklējot Erlangenes Universitātes Biomateriālu institūtu Vācijā, (Institute of Biomaterials, Friedrich Alexander University of Erlangen-Nuremberg,  Germany), kuru vada pasaulē atzīts biomateriālu speciālists Prof. Aldo R.Boccaccini.
 • Doktorante un pētniece J. Vecstaudža. COST Action MP1301 "New generation biomimetic and customized implants for bone engineering (NewGen)" grants zinātniskā darba "New biomimetic amorphous calcium phosphate biomaterials: structure and thermal properties" izstrādei un zinātniskās kvalifikācijas celšanai Aalto University Foundation, School of Chemical Technology, Department of Materials Science and Engineering, Espoo, Finland (no 09.11.2015 līdz 27.11.2015).
 • Jaunās zinātnieces, pētnieces A. Stunda-Zujeva un I. Dušenkova 2015. gadā piedalījās ERASMUS+ personāla mobilitātes programmā, apmeklējot Poitiers univeristāti Francijā.

 • Doktorants un pētnieks A. Šiškins apmeklēja vasaras skolu 7th International Granulation Workshop. Chemical & Biological Engineering Dept., S1 3JD, University of Sheffield, United Kingdom. 29th - 30th June 2015.

 • Jaunās zinātnieces, pētnieces A. Stunda-Zujeva, O. Medne un I. Dušenkova 2015. gadā piedalījās ERASMUS+ personāla mobilitātes programmā  apmeklējot Tartu univeristāti Igaunijā
 • Vadošā pētniece D. Loča. grants zinātniskā darba “Calcium phosphate nanoparticle/hyaluronan hydrogel composites” izstrādei un zinātniskās kvalifikācijas celšanai COST Action MP1005 – “NAMABIO - From nano to macro biomaterials (design, processing, characterization, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopedic and dental medicine” AO Foundation, AO Research Institute Davos, Davos Platz, Switzerland no 9 – 22 February 2015.

 • Vadošais pētnieks J. Ločs. COST MP1005 NAMABIO - From nano to macro biomaterials (design, processing, characterisation, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopaedic an dental medicine”  meeting in AO Foundation, Davos, Switzerland, 5th – 6th February 2015.
 • Doktorants un pētnieks A. Šiškins veica pētījumu "Light-weight Metalloceramics Composites with Alumina-Silica Hollow Spheres" TTU, Tallinn, Estonia. 01. December 2014 – 31. May 2015.

2014. gadā

 • COST MP1005 Short Therm Scientific Mission Stem cell differentiation behaviour on biphasic Mg substituted calcium phosphates” 2014, Landspitali University Hospital ,Reykjavik, IcelandDalībnieks J.Ločs
 • COST MP1005 Short Therm Scinentific Mission “Modified 45S5 Bioglass®-based glass ceramic scaffolds” from 02-03-2014 to 08-03-2014, Institute of Biomaterials, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany. Dalībnieks J.Ločs

 • Short term scientific mission “Calcium deficient hydroxyapatite and biodegradable polymer composite” within COST Action MP1005. Department SIMAU of Università Politecnica delle Marche, Ankona, Itālija, 2014. Dalībnieks M. Sokolova

2013. gadā

 • COST Action TU0802 "Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM)" grants zinātniskā darba "Testing of hybrid and composite materials containing PCM" izstrādei un zinātniskās kvalifikācijas celšanai DIOPMA laboratory, University of Barcelona, Barcelona, Spain (no 29.01.2013 līdz 15.02.2013).