Studentiem

Ķīmijas tehnologa darba specifiku un darbavietu piemēri. Studiju laikā jāapgūst šādi tehnoloģiskie procesi.

Par jautājumiem, kas saistīti ar VĶT katedras pasniegtajiem priekšmetiem, pieteikšanos izvēles priekšmetiem un diplomdarbiem, lūdzam vērsties katedras lietvedībā.

Institūts piedalās šādu RTU MLĶF studiju programmu īstenošanā:

Katedra izveidojusi jaunas studiju specializācijas:

  • biomateriālu tehnoloģija un
  • vides inženierzinības.

Katedra plāno nākotnes perspektīvā attīstīt biotehnoloģijas mūsdienu ķīmijas tehnoloģijā. Mācību process, ieskaitot kvalifikācijas darbu izstrādi, norit ciešā sadarbībā ar jaunākajiem zinātniskiem pētījumiem.

***

Noderīga informācija

Terminu tulkojumiem ieteicamās e-vārdnīcas: http://termini.lza.lv/term.php un http://www.eurotermbank.com. Lai arī mašīntulkojums nevar aizstāt kvalitatīvu cilvēka darbu, tomēr reizēm tas var noderēt: http://www.tilde.lv/tulkotajs un https://translate.google.lv/

Darbiem noderīgu literatūru meklējiet RTU MLĶF bibliotēkā, elektroniskajā katalogā un datubāzēs: www.zb.rtu.lv, kā arī VĶT institūta bibliotēkā, kur pieejama literatūra par VĶTI zinātniskajām tēmām, jo īpaši par biomateriālu tēmu. Un arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir grāmatas par dažādā specializācijām dažādās valodās.