Studentu konference

RTU MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts katru gadu aprīlī organizē RTU studentu zinātniski tehniskās konferences apakšsekciju "Vispārīgās ķīmijas tehnoloģija un biomateriālu ķīmija un tehnoloģija (VĶT-BĶT)".

2018. gada 27. aprīlī RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā notika RTU 59. Studentu zinātniskā un tehniskā konference Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas un Biomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas sekcijā. Mūsu centra direktore Asoc.prof. D.Loča iepazīstināja studentus ar H2020 projektam veltītu lekciju “Baltijas Biomateriālu Ekselences centrs. Iespējas un izaicinājumi!”. Ar vieslekciju „Cilvēka anatomija zem optiskā palielinājuma jeb zinātne par mikroķirurģiju” uzstājās mikroķirurgs Dr. Dzintars Ozols no Mikroķirurģijas centra. Pētnieciskos darbus prezentēja 20 studenti.

Kā katru gadu, arī šogad tika sumināti labāko prezentāciju autori. Attēlos labāko prezentāciju autori kopā ar VĶTK vadītāju Asoc.prof. K.Šalmu-Ancāni un konferences priekšsēdētāju A.Dubņiku.

  1. vieta - Artūrs Šuleiko - 2. kursa maģistrants (Ķīmijas tehnoloģija), „Magnētisko maisītāju pielietojuma izpēte viskozām vidēm”, zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. J. Vanags
  2. vieta - Alīna Reķēna - 3. kursa bakalaurante (Ķīmijas tehnoloģija), „Rekombinanto citokīnu zīdītāju šūnu biotehnoloģija”, zinātniskā vadītāja: Lekt., Dr.sc.ing. K. Ruģele
  3. vieta - Marta Lapiņa - 2. kursa maģistrante (Materiālu nanotehnoloģijas), „Kalcija jonu piegādes sistēmas uz hialuronskābes/kalcija fosfātu hidrogēlu bāzes”, zinātniskais vadītājs: Asoc.prof., Dr.sc.ing. J. Ločs, konsultante: Pētn., Mg.sc.ing. M. Sokolova

2018. gada VĶT-BĶT apakšsekcijas programma.

Kā kļūt par RTU studentu konferences dalībnieku?

Jums ir jāvienojas ar savu darba vadītāju par darba nosaukumu un jāiesūta aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2018. 30. martam. Pieteikuma anketas jāsūta uz adresi lasma.malniece (at) rtu.lv ar norādi RTU 59. Studentu konference.

Pēdējā gada bakalaura un maģistratūras programmu studentiem, šī konference būs ne tikai iespēja iegūt uzstāšanās pieredzi, bet vienlaicīgi  tā būs arī atskaites punkts noslēguma darbu izstrādē. Tiem studentiem, kuri konferencē nepiedalīsies, atsevišķi tiks rīkota noslēguma darbu priekšaizstāvēšana! Uzstašanās ilgums ir 7-10 minūtes, neskaitot jautājumu daļu. Precīzs uzstāšanās laiks tiks izziņots dalībniekiem pēc visu pieteikumu saņemšanas.

Visiem dalībniekiem vēlams iesniegt arī vienu lappusi garu kopsavilkumu par savu darbu jeb tēzes, kas noformētas atbilstoši tēžu formai.

Iepriekšējās studentu konferences

2017. gadā konferences darbs RTU tika organizēts 34 sekcijās.

2017.gada VĶT-BĶT apakšsekciju atklāja vieslektors Dr.med. Aigars Reinis ar referātu "Vakcinēties vai nevakcinēties? Tāds ir jautājums!” Piedalījās 16 studenti ar mutiskiem referātiem, t.sk. viena ārvalstu apmaiņas studente. 2017. gada programma.

2007-2017.g. vidēji katru gadu VĶT-BĶT apakšsekcijā piedalās ap 24 studentu, 2008., 2011. un 2012. gadā to skaits pat sasniedza un pārsniedza 30.