Studiju prakses kārtība un dokumenti

RTU MLĶF bakalaura studiju programmas „Ķīmijas tehnoloģija” 4. kursa studentu prakses kārtība un nepieciešamie dokumenti.

Prakse notiek pēc 6. semestra, prakses apjoms 160 h jeb 4 KP.

Prakses uzņēmums: uzņēmums, organizācija vai iestāde, kurā veic darbu, kas saistīts ar vielu un materiālu ražošanu, izpēti, ķīmisko analīzi vai produktu un ražošanas procesa kvalitātes kontroli un veic darbu ar atbilstošo dokumentāciju.

Prakses kārtību nosaka

  1. RTU senāta lēmums (pielikumā ir prakses līguma forma),
  2. MLĶF nolikums PDF (nosaka prakses organizēšanas kārtību, vērtēšanu un pušu tiesības un pienākumus, 2016.g. versija)
  3. MLĶF prakses programma (nosaka prakses vispārīgos uzdevumus un prakses atskaites saturu, 2016.versija)

Prakses atskaitē iekļaujamie dokumenti:

  1. prakses grafiks (skat sīkāk "MLĶF prakses programmā", apjoms līdz 4 A4 lpp jeb viena lpp - viena nedēļa, mērķis - atspoguļot faktisko laika sadalījumu dažādiem pienākumiem, piemēram, analīžu veikšana, metodikas izstrāde, literatūras apskats u.tml.),
  2. prakses vadītāja atsauksme (no „Par prakses organizēšanas kārtību RTU” 3. pielikuma),
  3. prakses līguma kopija ar 1.pielikumu "Darba uzdevums".

Prakses aizstāvēšana notiks katrā katedrā citā laikā un vietā, sekojiet informācijai. VĶTI praksi aizstāv tie studenti, kas bakalaura darbu izstrādā VĶTI vai uzņēmumā un darba līdzvadītājs ir VĶTI mācībspēks.

Pirmās sezonas jeb 2015.g. praktikanti VĶT katedrā aizstāvējuši prakses atskaites.