Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI) dibināts 2010. gadā, apvienojoties Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedrai (VĶTK) un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centram (RTU RC RBIAC). Institūtu no 2006. gada decembra līdz 2018. gada maijam vadīja prof. Dr.sc.ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa. Tagad par VĶTI direktoru ir ievēlēts prof. Dr.sc.ing. Jānis Ločs. VĶTI ir Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes struktūrvienība.

VĶTI strādā vairāk kā 30 darbinieki, kas veic pedagoģisko un zinātnisko darbu, un sagatavo jaunos speciālistus.

VĶTI zinātniskais darbs ir sakārtots atbilstoši Kvalitātes vadības sistēmai ISO 9001:2000.

LR IZM Reģistrācijas Nr. 321151

Ķīmijas tehnoloģijas augstākajā izglītībā Rīgā kopš 1893. gada

Atzīmējot Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras 76 gadu un RTU Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra (RBIAC) 10 gadu jubileju, esam apkopojuši ķīmijas tehnoloģijas virziena attīstību augstākajā izglītībā Rīgā kopš pašiem tās pirmssākumiem 1893. gadā grāmatā "No alus raudzēšanas un ziepju vārīšanas līdz biomateriālu un ekomateriālu tehnoloģijām".

Monogrāfijā apkopota vēsturiska informācija par dažādu nozaru ķīmijas tehnoloģijas mācību priekšmetu ieviešanu, par Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras un Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta izveidošanu, mācībspēku ķīmijas tehnoloģijas vēsture Latvijā, augstākā izglītība Rīgāpedagoģisko un zinātniski pētniecisko darbību laikā no 1863. līdz 2016. gadam. Lielāko arhīva izpētes darbu un informācijas apkopošanu, kas būtībā veido grāmatas augsto vērsturiskās informācijas kvalitāti, ir veikusi Māra Lēruma.

Grāmata vērtējama kā uzziņu avots visiem, kas saistīti ar inženiertehnisko zinātņu un inovatīvu biomateriālu un ekomateriālu tehnoloģiju un tās praktisko pielietojumu jaunu ražošanas nozaru attīstībā Latvijā.