VĶTI izstrādātie promocijas darbi

VĶTI ir izstrādāti un aizstāvēti šādi promocijas darbi:

Uz modeli bāzēta biomasas iznākuma optimizācija un kontrole E. coli BL21 (DE3) hepatīta B-korantigēna (HBcAg) producenta fermentācijas procesam ar piebarošanu. Oskars Grīgs, 2016. Anotācija, kopsavilkums, promocijas darbs.

Pienrūpniecības atlikumu anaerobā pārstrāde un ražošanas atkritumu kompozītmateriālu izmantošana procesa uzlabošanai. Kristīne Ruģele, 2015. Anotācija un kopsavilkums

Latvijas mālu sagatavošanas tehnoloģijas izstrāde un īpašību pētījumi izmantošanai kosmētiskajos produktos. Inga Dušenkova, 2015. Anotācija un kopsavilkums

Kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmas uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes. Arita Dubņika, 2014. Anotācija un kopsavilkums

Ūdens elektroķīmiskā dezinfekcija, izmantojot titāna oksīda keramikas elektrodus. Madars Reimanis, 2013. Anotācija un kopsavilkums

Ar ekstrūzijas metodi formētas titāna oksīdu keramikas iegūšana, struktūras un īpašību pētījumi. Agnese Pūra, 2013. Anotācija un kopsavilkums

 Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmas stikla kristalizācijas pētījumi. Agnese Stunda-Zujeva, 2012. Anotācija un kopsavilkums

Finiera ražošanas hidrotermiskā baseina notekūdeņu attīrīšanas metodes pilnveidošana, iegūto koagulātu raksturojums un izmantošanas iespējas   Jūlija Brovkina, 2012. Anotācija un kopsavilkums

Kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes sastāva ietekme uz struktūru un īpašībām. Zilgma Irbe,  2012. Anotācija un kopsavilkums

Kalcija fosfātu sintēzes parametru ietekme uz biokeramikas īpašībām. Kristīne Šalma-Ancāne, 2011. Anotācija un kopsavilkums

Poru veidotāju ietekme uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām. Rita Seržāne, 2011. Anotācija un kopsavilkums

Putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesa pētījumi. Olita Medne, 2011. Anotācija un kopsavilkums

Ūdenī šķīstošu hidrazīnija betaīnu iekapsulēšanas metodes un iegūto produktu īpašības. Dagnija Loča, 2009. Kopsavilkums

Porainu keramisku materiālu ieguve uz biomasas izejvielu bāzes. Jānis Ločs, 2009. Kopsavilkums

Šūnu atbildes reakcija uz biomateriāliem. Juris Pelšs, 2007

Latvijas mālu sorbcijas īpašības. Vitālijs Lakevičs, 2006