VĶTI mācību un pētniecības iekārtas

VĶTI rīcībā ir dažādas modernas pētniecības iekārtas, kas tiek izmantotas gan zinātniskiem pētījumiem, gan studentiem ir iespēja tās iepazīt laboratorijas darbos un atbilstoši tēmai arī diplomdarbos, tādejādi iegūstot augstas kvalitātes izglītību un prasmes strādāt ar dažādām materiālu izstrādes un pētīšanas metodēm:

Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti arī tiek apgūti uz mūsdienīgām iekārtām, kas pieļauj arī datu pārraidi uz datoru, tādejādi iegūstot augstas precizitātes datus, kas pielietojami procesu datormodelēšanas apguvei.

Piedāvājam veikt arī Jūsu paraugu vai problēmsituācijas izpēti ar mūsu iekārtām un zināšanām. Esam atvērti sadarbībai! Par iespējamo sadarbību un pasūtījuma veikšanu kontaktēties ar Dr.sc.ing. Jāni Loču