VĶTI pētniecības virzieni

VĶTI galvenie zinātnieko interešu virzieni ir biomateriālu jeb bioloģiskajiem audiem draudzīgu materiālu izstrāde ar fokusu uz kaulaudu reģenerējošiem materiāliem; ekomateriālu jeb videi draudzīgi materiālu izstrāde un izpēte, ietverot arī Latvijas dabas resursu, piemēram, mālu izpēti. Jaunākais zinātniskais virziens ir biotehnoloģijas jeb fermentācijas procesu izpēte. Visu tēmu izstrādē ir iespēja iesaistīties arī studentiem.

Biomateriālu sintēze, izstrāde un pētīšana:

 • Kalcija fosfātu kaulu aizvietojošie un reģenerējošie keramiskie materiāli
 • PMMA un kalcija fosfātu kaulu cementi
 • Fosfātu stikli un stikla-keramika
 • Kalcija fosfātu/polimēru kompozīti
 • Bioloģiski aktīvo vielu mikroiekapsulēšana
 • Zāļu izdalīšanās no keramiskām pamatnēm – pamatņu izstrāde, zāļu izdalīšanās kinētikas pētījumi
 • Implantu prototipēšana
 • Sadarbībā ar RSU biomateriālu izpēte in vitro un in vivo

Ekomateriālu sintēze, izstrāde un pētīšana:

 • Titāna oksīdu keramika – termoelektriskie materiāli
 • Keramikas ekstrūzijas procesi
 • Ūdens attīrīšana ar elektrolīzi
 • Latvijas mālu īpašību pētīšana, t.sk. sorbcijas pētījumi un pielietojumi kosmētikā
 • Dažādu materiālu sorbcijas pētījumi

Biotehnoloģija:

 • Fermentācijas tehnoloģisko procesu izpēte un modelēšana