VĶTI pētniecības virzieni

VĶTI galvenie zinātnieko interešu virzieni

 1. biomateriālu jeb bioloģiskajiem audiem draudzīgu materiālu izstrāde ar fokusu uz kaulaudu reģenerējošiem materiāliem;
 2. ekomateriālu jeb videi draudzīgi materiālu izstrāde un izpēte, ietverot arī Latvijas dabas resursu, piemēram, mālu izpēti vai biodegradablu pārklājumu izstrāde.
 3. Jaunākais zinātniskais virziens ir biotehnoloģijas.

Visu tēmu izstrādē ir iespēja iesaistīties arī studentiem.

1. Biomateriālu sintēze, izstrāde un pētīšana

 • Kalcija fosfātu kaulu aizvietojošie un reģenerējošie keramiskie materiāli
 • PMMA un kalcija fosfātu kaulu cementi
 • Kalcija fosfātu/polimēru kompozīti, hidrogēli
 • Zāļu piegādes sistēmas, mikroiekapsulēšana
 • Zāļu izdalīšanās no keramiskām pamatnēm – pamatņu izstrāde, zāļu izdalīšanās kinētikas pētījumi
 • Implantu prototipēšana
 • Sadarbībā ar RSU biomateriālu izpēte in vitro un in vivo

2. Ekomateriālu sintēze, izstrāde un pētīšana

 • Elektrokeramika, piemēram, ūdens attīrīšanai vai termoelektriskie materiāli
 • Poraina keramika dažādiem pielietojumiem, t.sk. nanostrukturēta keramika, sorbentu pamatnes, biokeramika, keramika zāļu piegādes sistēmām,
 • Keramikas formēšanas tehnoloģiju izstrāde un īpašību pētīšana, piemēram, ekstrūzija, granulēšana, verdošā slāņa, dobo sfēru u.c.
 • Inovatīvi (Latvijas) mālu produkti un to īpašību pētīšana, kā arī citu Latvijas dabas resursu jaunu un uzlabotu pielietojumu meklējumi
 • Jaunu adsorbentu izstrāde smago metālu savākšanai, vides attīrīšanai (t.sk. no naftas produktiem), olbatumvielu sorbcija u.c.
 • Nanodaļiņu sintēze dažādiem pielietojumiem

granulas, hidroksiapatīts,

3. Biotehnoloģija

 • Fermentācijas tehnoloģisko procesu izpēte un modelēšana
 • Fotobioreaktoru projektēšana
 • Mikroaļģu kultivēšana