Aicinām darbā jaunus un pieredzējušus pētniekus

Līdz 14.jūnijam izsludināts konkurss uz 3 doktorantu, 3 pēcdoktorantu un 3 grupas vadītāju vietām Baltijas Biomateriālu ekselences centrā (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE).

H2020 BBCE projekta atklāšanas pasākums norisināsies 2020.gada 29.janvārī. Latvijā tuvākajos gados taps Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE), kurā pētīs un izstrādās jaunus biomateriālus, ko izmanto kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļu ķirurģijā, ortopēdijā un citās jomās. BBCE izveidē apvienojušās RTU, OSI, RSU, RSU Stomatoloģijas institūts, AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē, un Fridriha Aleksandra Erlangenas – Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā. Iecerēts, ka BBCE Latvijā veicinās medicīnas tehnoloģiju un biomateriālu pētniecības nozares attīstību, nodrošinot pilnu produkta attīstības ciklu no laboratorijas līdz klīnikai.  15 miljonu EUR finansējums centra izveidei piešķirts Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju pamatprogrammas «Apvārsnis 2020» projektu konkursā.

2019.g. 24.oktobrī MLĶF 337.auditorijā notiks zinātniskie semināri par biotehnoloģiju tehnoloģiskajiem aspektiem un nākotnes perspektīvām. Visi interesenti laipni aicināti! Semināra darba valoda - latviešu

2019.g. 12.un 13. jūnijā 9.00 Pulka ielā 3. konferenču zālē notika RTU MLĶF VĶTI studentu bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas. 12. jūnijā darbus aizstāvēja S.Batalova, E.Bolmanis, K.Fortūna, M.Gadžimuradova, K.Kudrjavceva, S.Lose, M.Plohuta,  M.Ražzivins, A.Reķēna A.Ščeglovs. 13.jūnijā R.J.Štāls, E.Tračuma, R.Zariņa, S.Ziediņš, M.Zuteris, A.Spule, R.M.Charuvil Elizabeth un maģistrantūras studenti K.Irtiševa, O.Kurpnieks, P.Sičs, K.Korsaka-Mille

2019.g. 26. aprīlī noritēs 60. RTU Studentu konferences apakšsekcija "Vispārīgās ķīmijas tehnoloģija un biomateriālu ķīmija un tehnoloģija". Vieslekciju sniegs Prof., Dr.med. Anda BRINKMANE “Mutes profilakse dzīves garumā”. Konferences programma. Laipni aicināti klausīties arī jaunāko kursu studenti!

 

 

Ar sajūsmas spiedzieniem, kauliņiem, skaletiem, dūmiem, liesmām un komandas gara veidošanu aizvadīta kārtējā Zinātnieku nakts RC RBIAC! Vairāk kā 150 bērni iedvesmoti :) Paldies visiem kolēģiem, kas veltīja savu laiku jaunās paaudzes izglītošanai un iedvesmošanai!

 

Intervija  ar VĶTI direktoru Jāni Loču par Biomateriālu nozares attītību, sadarbības spēku, 3D printeriem un citām nozares aktualitātēm žurnālā INNOVATION 4. numurā (angļu valodā) un RTU mājaslapā (latviešu valodā).

27. aprīlī noritēja 59. RTU Studentu konferences apakšsekcija "Vispārīgās ķīmijas tehnoloģija un biomateriālu ķīmija un tehnoloģija". Vieslekcijas sniedza Dr. med. Dzintars Ozols „Cilvēka anatomija zem optiskā palielinājuma jeb zinātne par mikroķirurģiju” un Dr.sc.ing. Dagnija Loča “Baltijas Biomateriālu Ekselences centrs. Iespējas un izaicinājumi!”

RTU RBIAC veido Baltijas Biomateriālu Ekselences centru (BBCE), kurā  apvienosies dažādu jomu zināšanas un infrastruktūra, veidojot spēcīgu zinātnisko centru vispusīgai biomateriālu izpētei. Iecerēts, ka centrs piedāvās industrijai vispusīgus pakalpojumus, sākot no materiālu izstrādes laboratorijā līdz klīniskiem pētījumiem.

 

19. un 20. jūnijā VĶTI studentiem diplomdarbu aizstāvēšanas.
9. jūnijs - pēdējā diena VĶTI studentiem diplomdarbu iesniegšanai.
1. jūnijā raidījumā «Izgudrotāji» par kaulu izgatavošanu RTU RBIAC.
31. maijā promocijas darbus aizstāvēs K.Rubenis
27. aprīlī raidījumā "Izgudrotāji" VĶTI pētniece K. Ruģele par alternatīvās degvielas - biometāna iegūšanu.
20. aprīlī raidījumā «Izgudrotāji» VĶTI bioinženierijas profesors un uzņēmējs J.Vanags par bioreaktoru ražošanu Latvijā.

Dagnija Loča un Rūdolfs Puķītis vadīs LTV1 raidījumu «Izgudrotāji». No 13.aprīļa desmit ceturtdienas plkst. 20.00. Raidījums par zinātni, zinātniekiem un to kā top izgudrojumi Latvijā.

Latviešu